Tag Archives: Illustrator

Tìm Hiểu Về Lợi Thế Cạnh Tranh Của Adobe Illustrator

Illustrator

Adobe Illustrator là một phần mềm thiên về việc sáng tạo những cái mới. Được sử dụng để sản sinh ra những đối tượng mới dựa trên các ý tưởng của nhà thiết kế. Trong khi đó Photoshop chỉ sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh là chủ đạo. Vì thế, chúng ta có thể […]