Tag Archives: Esport Việt Nam

Lực Lượng Đội Tuyển Esport Việt Nam Tại Sea Game 31

Lực lượng đội tuyển Esport việt nam tại Sea game 31

Esport Việt Nam tại sea game 30 đã đem về rất nhiều giải thưởng được cộng động mạng tán dương khen thưởng. Trên nền tảng giải đấu đã qua, tại sea game 31 này Việt Nam đã bắt đầu có sự chuẩn bị bài bản hơn về cả số lượng lẫn chất lượng tham chiến. […]